Oyun ekranları

Aşağıda "Əlifbanı Öyrənirəm" oyununun nümunə ekranları yerləşdirilmişdir.

 • Adalar
  Adalar
 • Ailəm ekranı - 1
  Ailəm ekranı - 1
 • Ailəm ekranı - 2
  Ailəm ekranı - 2
 • Bədənim ekranı 1
  Bədənim ekranı 1
 • Bədənim ekranı 2
  Bədənim ekranı 2
 • Ədədlər ekranı 1
  Ədədlər ekranı 1
 • Ədədlər ekranı 2
  Ədədlər ekranı 2
 • Əlifba giriş ekranı
  Əlifba giriş ekranı
 • Əlifba ekranı 1
  Əlifba ekranı 1
 • Əlifba ekranı 2
  Əlifba ekranı 2
 • Əlifba ekranı 3
  Əlifba ekranı 3
 • Heyvanlar Aləmi ekranı 1
  Heyvanlar Aləmi ekranı 1
 • Heyvanlar Aləmi ekranı 2
  Heyvanlar Aləmi ekranı 2
 • Meyvələr ekranı
  Meyvələr ekranı